Top-Diensten Security B.V.

"We change security in hospitality with an eye for security".

Brandwachten.

Onze opdrachtgevers mogen van Top-Diensten Security B.V. alle diensten verwachten die met veiligheid te maken hebben en daarom hebben wij ook brandwachten in ons dienstenpakket opgenomen.


Voldoet uw locatie niet aan gestelde veiligheidseisen of moeten er werkzaamheden voor uw bedrijf uitgevoerd worden in een risicovolle omgeving? Dan kan Handhaving, Brandweer, uw verzekeraar of een andere toezichthoudende instantie eisen dat u een Rijksgediplomeerde brandwacht plaatst om de veiligheid te waarborgen.
Met betrekking tot brandveiligheid leveren wij deze diensten:


 • Plaatsen van brandwachten op
  • Kleine en grote evenementen
  • Theater- en t.v. opnames
  • Objectbewaking

 • Advisering en begeleiding van evenementen
  • Advies en begeleiding bij opstellen draaiboek
  • Advies en begeleiding voor en tijdens het evenement

 • Coördinatie ontruimingsoefening, calamiteitenplan en aanvalsplannen
  • Advisering en opstellen van ontruimin
  • gsplannen en calamiteitenplan
  • Advisering en opstellen van aanvalsplannen
  • Bijwonen en begeleiden van de ontruimingsoefening
  • Evaluatie van afloop