Top-Diensten Security B.V.

"We change security in hospitality with an eye for security".

medisch ondersteuning.


Top-Diensten Security B.V. wordt graag in een vroeg stadium bij de medische organisatie van uw evenement betrokken.


Wij brengen uw totale evenement in kaart tijdens een oriënterend gesprek, waarna u een advies van ons ontvangt. Als onderdeel van de voorbereidingsprocedure nemen wij met u een uitgebreide checklist door, waarbij onder andere de volgende zaken aan de orde komen:  • Locatie en eisen Eerste Hulpposten
  • Overleg met ketenpartners (GHOR, gemeente)
  • Aanwezigheid van een calamiteitenplan
  • Voorbereiden van contactpersonen en de uitvoering evenement. 


Nadat wij alle relevante zaken hebben geïnventariseerd, schrijven wij het draaiboek voor de Eerste Hulp. Een dergelijk gecoördineerd optreden in het advies- en uitvoeringstraject zorgt voor een optimale afstemming tussen de verschillende disciplines en voorkomt dat zaken worden vergeten of fouten worden gemaakt.